Köszöntő

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

„Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál” – Assisi Szent Ferenc gondolatával köszöntöm a honlapunkra látogató érdeklődőket.

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda 2015. szeptember 1-je óta az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmény. E naptól kezdve az egykori óvoda és általános iskola közös intézményként működik tovább. Lelki vezetőnk Koltavári Attila plébános atya.

Katolikus intézményünk célja, hogy műveltséget és tudást adjon át, és közben kialakítsa növendékeiben azokat az erényeket, melyek alkalmassá teszik őket, hogy tudásukat embertársaik javára fordítsák.

Tanítványaink összetétele nagyon heterogén, ezért szolgáltatásaink széleskörűek. Ugyanúgy meg kell oldanunk a tehetséges, mint a hátránnyal küzdő, lemaradó gyerekek, tanulók fejlesztését.

A katolikus iskolában a kötelező tantárgyak között szerepel a hitoktatás, melyet már óvodáskorban elkezdünk. A keresztény értékrendre történő nevelést segítik elő, hogy az óvodai és iskolai ünnepségek egy része is közös szentmiséhez kapcsolódik.

Az óvodához, iskolához kötődés, a közösséghez tartozás érzését erősítjük a már meglévő hagyományok óvodai, iskolai folytatásával. Rendszeresen szervezünk nyílt hetet, bepillantást engedve mindennapi oktató-nevelő munkánkba.

Honlapunk célja is az, hogy az érdeklődők közelebbről megismerjék intézményünket, az intézményünkben folyó munkát, beszámoljunk mindennapi tevékenységeinkről.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              Nagyné Lenge Margit

                                                                                                                                                                               intézményvezető