2019/2020. tanév a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában

„Értelmet adok neked, és megtanítalak az útra, amelyen járnod kell” (Zsolt 32,8)

Különleges tanévet kezdtünk az idén, ugyanis a nyár folyamán elkezdődött intézményünk székhelyépületének felújítása, így szeptembertől a tanítás a telephelyen folyt, valamennyi kisebb és nagyobb termet, helyiséget kihasználva.

Oktató-nevelő munkánk során kettős alapfeladatot láttunk el, egyrészt nagy figyelmet fordítottunk a biztos alapkészségek kialakítására, különösen a tanulók szövegértő és kommunikációs képességének, illetve írás- helyesírási készségének fejlesztésére, másrészt kiemelten kezeltük a tehetséggondozást. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon foglalkoztak pedagógusaink, gyógypedagógusaink. Ebben a tanévben elsősorban iskolai (mesemondó, helyesírási) és levelezős versenyeken vettek részt növendékeink, a különleges helyzet miatt a tavaszi versenyek elmaradtak. Minden évben lehetőséget biztosítunk a szülőknek is, hogy a nyílt tanítási héten bepillantást nyerhessenek mindennapjainkba, megfigyelhessék gyermekeik tanórai munkáját.

A gyerekek lelki gondozása, a keresztény értékrend elmélyítése érdekében a katolikus hittan oktatása mellett bevonjuk tanulóinkat a plébániai közösségbe közös iskolai és plébániai rendezvényekkel, hittantábor szervezésével, az egyházi ünnepek méltó megünneplésével. Ebben segítenek a pályázati programok is, mint például a katolikus találkozó, a zarándoklat vagy a 3 generációs találkozó.

A tanév Veni Sancte szentmisével indult iskolánkban. E nap különösen jelentős a kis elsősök életében, akiket mindig versekkel és apró ajándékkal köszöntenek felsőseink. Tanulóinkkal bekapcsolódtunk az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű földet átölelő imaláncba. Az iskola előtt álló Szent Imre herceg szobránál emlékeztünk meg intézményünk névadójáról, mécseseket gyújtva és koszorút, virágot elhelyezve. Decemberben a felkészüléssel teli várakozás időszakában iskolánk plébánosával és hitoktatónkkal közösen gyújtottuk meg az adventi koszorú gyertyáin az ünnephozó fényt. A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola versenyre hívta a hasonló nevű iskolák diákjait, melyhez mi is csatlakoztunk, az egri Érseki Palota pályázatára pedig Betlehemet készítettünk. A karácsonyi lelki napon valamennyien részt vettünk az iskolamisén és közösen díszítettük fel iskolánk karácsonyfáját. Diákjaink ez évben is háromszor adták elő a Jézus születését megidéző történetet, először az óvodásoknak, majd az iskolában, végül az éjféli misén templomunkban. A húsvéti Attila atya vízkeresztkor szentelt vízzel hintette meg a termeket, majd közösen imádkozott a gyerekekkel, Isten áldását kérve életünkre. Húsvéti lelki napunk már online formában valósult meg.

Az „Aki énekel, kétszeresen imádkozik.” mottó jegyében a zenei világnap alkalmából a zene nyelvén fejeztük ki hálánkat Isten felé Koltavári Attila atyával, hitoktatónkkal és a Szent Pál Marista Általános Iskolából Misi testvérrel gitáros egyházi könnyűzene segítségével. Felsős tanulóink alkalmi kórusa közösen lépett fel Baktai Anikó, volt tanítványunkkal. Csiszér László és zenekara egy órás előadás keretében dicsőítette az Urat, elérve azt, hogy diákjaink közelebb kerüljenek Istenhez, és azzá az emberré váljanak, akit Isten látni akar. A debreceni színházlátogatáson résztvevőknek katartikus élmény volt A Pál utcai fiúk musical a remek fiatal szereplőkkel, a jó dalokkal, a megható történettel.

A Teremtő iránti szeretet és gyermekeink biztonsága motiválja teremtésvédelmi programjaink szervezését. Teremtett világunk védelmének fontosságára hívtuk fel a gyerekek figyelmét többféle előadáson; hallhattak előadást az energiatakarékosságról és a drogfogyasztás veszélyeiről, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. Az állatok világnapja alkalmából – immár sokadik alkalommal – kisállat-bemutatót tartottunk.

Öt pályázat futott intézményünkben, mely gazdag programkínálatot biztosított ebben az évben is, többféle délutáni foglalkozáson, szakkörön vehettek részt tanulóink, melyek között különösen kedvelt volt a logika, az újságíró vagy az ép testben ép lélek szakkör. Találkoztunk testvériskolánk diákjaival, író-olvasó találkozókon ismerkedtünk gyermekkönyvekkel, kíváncsi, csodálkozó szempárok követték a meghívott bűvész mutatványait. A Kávészünet zenekar koncertjén ismert klasszikus és kortárs költők versei szólaltak meg modern hangzással. A Tropicarium és a Campona KockaPark, a gyulai kirándulás, a hittantábor, a sarudi és az egri nyári tábor színesítették programkínálatunkat.

Pályaorientációs programjaink – iskolalátogatás, interaktív foglalkozások, önismereti játékok, szakmabemutatók – megkönnyítették diákjaink továbbtanulással kapcsolatos döntéseit. Elértük célunkat, valamennyi tanulónkat felvették a kiválasztott középiskolába.

Növendékeink testi-lelki nevelését segítette a sport- és egészségnap, a szülők bevonásával szervezett játékos ügyességi sportverseny, a diákönkormányzat „Fussunk az egészségünkért!” programja. Az iskolához kötődés, a közösséghez tartozás érzését erősítik hagyományőrző tevékenységeink, a mikulás, a farsang, az ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások, az osztálykirándulások, a ballagás, mely az idén szintén rendhagyó módon csak a ballagók és szüleik részvételével zajlott.

A koronavírus-járvány miatti digitális munkarend bevezetésével a gyerekek otthoni tanulással készültek az órákra. Nevelőtestületünk folyamatosan gondoskodott arról, hogy a tananyag minden diákhoz eljusson. A gyerekek kezdetben óriási, később kissé lankadó lelkesedéssel oldottátok meg online vagy papíralapon a feladatokat. A szülők jelentős hányada támogatta gyermekét a tanulásban, a pedagógusokkal aktív kapcsolatot tartott. A pedagógusok az elmúlt három hónap alatt intenzív ösztönzést kaptak a megújulásra, nagy elhivatottsággal készültek a napi feladatokra, kreatív feladatokkal motiválták a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Az elsajátított digitális kompetenciákat, tapasztalatokat beépítjük az iskola fejlesztési folyamataiba.

Az elkövetkező időszakban is törekszünk oktató-nevelő munkánkkal növendékeinket keresztény szellemben formálni, szilárd alapkészségeket kialakítani, a tehetségeket kibontakoztatni, a lemaradókat felzárkóztatni. Célunk, hogy programjainkkal diákjaink testi és lelki egészségét fejlesszük, teremtett világunk megismerésére és megóvására neveljünk, a reális önismeret kialakításával segítsük a pályaválasztást.