FELHÍVÁS: az általános iskolába történő beiratkozásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/22. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokba kerül sor:

  1. április 15. (csütörtök) 8.00 – 18.00 óra között
  2. április 16. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2015. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Kérem, hozzák magukkal:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek TAJ kártyát,
  • a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményét,
  • a gyermekvédelmi kedvezmény és ha van, akkor a hátrányos helyzetet vagy halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozatát.

A beiratkozás online módon is történhet, amely esetben az iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor:

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal meghatározta az iskola felvételi körzetét.

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

és Liliom Óvoda

Felvételi körzete: a település teljes közigazgatási területe.