Adventi kisokos

  • Az ünnep ideje, liturgikus tartalma

Advent kezdete rendszerint az András napot követő első vasárnap és a rákövetkező további három vasárnap, amely a várakozás ideje. Várakozás az eljövetelre, a Megváltó születésére való várakozás, amikor is megszületik a Világ Világossága, Jézus Krisztus, az Atya Egyszülöttje, ki nem teremtmény, a második isteni személy, a Fiú.

Advent első vasárnapja az egyházi liturgikus év kezdete is.

  • Az adventi gyertyák jelentése a meggyújtásuk sorrendjében

Első lila gyertya:

Ádám és Éva, akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást – a hit szimbóluma.

Második lila gyertya:

A zsidó nép, akiknek megígérte Isten, hogy a Messiás tőlük származik – a remény szimbóluma.

Rózsaszín gyertya:

Szűz Mária, aki megszülte a Fiút – az öröm szimbóluma.

Harmadik lila gyertya:

Keresztelő Szent János, aki Jézus eljövetelét hirdette és készítette az utat az emberek szívéhez – a szeretet szimbóluma.

Az adventi koszorúkra négynél több gyertya is kerülhet, de a számuk mindenképp néggyel osztható legyen. Ha nyolc gyertyát rakunk, akkor párosával kerüljenek a gyertyák egymás mellé, tizenkét gyertyánál pedig négy darab hármas csoportot képezzünk.