Hitélet iskolánkban

Szent Imre emléknapja – Az iskola védőszentjének tisztelete

Iskolánk életében fontos az intézmény védőszentjének, Szent Imrének november 5-i névünnepe, amikor tanulóink figyelmét ráirányítjuk Szent Imre herceg és apja, Szent István odaadó hitbéli példájára.

Megemlékezéseink osztályonkénti koszorúzással és rövid imádság keretében zajlanak, amikor iskolánk Szent Imre liliomos szobránál gyertyát is gyújtunk Szent Imre herceg névünnepén.

Adventi gyertyagyújtás

Az adventi időben már hagyománnyá vált az adventi vasárnapok után a hétfői gyertyagyújtás, amely áll egy kezdő énekből gitáros kísérettel, rövid olvasmányból, amelyet valamely tanulónk olvas fel, az olvasmányt már előző héten megkapva gyakorlásul.

Az olvasmányt értelmező gondolatok követik, majd az adventi gyertya meggyújtása közös énekmondással, könyörgéssel, végül elbocsátással zárjuk az adventi gyertyagyújtásunkat.

Karácsonyi lelkinap

Rendszerint a téli szünet előtti utolsó iskolai nap tartjuk, amely tanítás nélküli iskolai nap.

A lelkinapot mindig szentmisével kezdjük, majd az iskola tornatermében a felkészített gyerekek betlehemes pásztorjátékot adnak elő, ezt követően közös dicsőítő gitáros dalokat éneklünk szöveg kivetítéssel, a lelkinapot kézműves foglalkozással zárjuk a karácsony jegyében.

A pásztorjátékot az előadásra vállalkozó gyermekek nemcsak a karácsonyi lelkinapon adják elő, hanem az iskolán kívül is, így az iskolához tartozó Liliom Óvodában, azt követően szenteste a templomunk szentmiséjén is.

Ilyenkor szokás felékíteni az iskolai karácsonyfáit a kézműves foglalkozások alkotásaival. Az alsóban és a felsőben is díszítünk karácsonyfát, mert iskolánkban a két tagozat külön épületben van, s így az effajta fényfa nem nélkülözhető sehol.

Húsvéti lelkiség, húsvéti lelkinap

Passió játék

A Passió felolvasása, Virágvasárnap párbeszédes formában már hagyományos a templomban, a szentmise igeliturgikus részében.

A húsvéti lelkinap a húsvéti szünet előtti iskola napja, tanításmentesen.

Ezt a napot szentmisével kezdjük. Az iskola tornatermében az erre vállalkozó gyermekek a megfelelő felkészítés után felolvassák az adott évre kijelölt Passiót, amelyet Virágvasárnap a templomban is felolvastak.

A dicsőítő dalok éneklése után kézművesfoglalkozással zárjuk a lelkinapot.

A Húsvéti lelkinap fő részei:

  • szentmise,
  • közös lelkiségi foglalkozások,
  • rendhagyó osztályfőnöki óra,
  • a lelkinap közös imádságos bezárása.

Imapercek

Az imaperceket a hétfői tanórák előtt az alsó és felső tagozaton ötpercnyi időtartamban az iskolaépületek aulájában az összes gyermek részvételével tartjuk, melynek tartalma liturgikus idő szerint változik, középpontba helyezve egy-egy szent vagy esemény aktualitását, amelyek példát adhatnak, vagy aktuálisak a mindennapokban.

A rövid tanítások e tartalomnak megfelelőek, az imaperceket közös imádsággal kezdjük és zárjuk.

Osztálymise

Az osztálymiséket a 2022/23. tanévben vezettük be, amely egy-egy tanórát vesz igénybe, ahol váltakozva vesznek részt az osztályok, az órarendben jelölt hittanórákon, hétfőnként.

Egy osztályra a rendnek megfelelően kéthavonta kerül sor, a szentmise olvasmányát és a könyörgéseit az arra vállalkozó gyermekek olvassák fel, a misék énekeit hangszeres kísérettel énekeljük.

Bár az osztálymisék a tanórákon belül vannak, de mégis rendhagyó hittanórák, amelyek az osztálytermen kívül a templomban történnek.

A kisebb alsósoknak ezeken az órákon nem teljes szentmisét tartunk, a közös imádságot, és a templom bemutatást állítjuk a középpontba.

A tanórákon kívül e lehetőségekkel élünk a tanórán kívüli evangelizálásban, amelyek már hagyománnyá váltak az iskolai hitéletben, s nem számítanak rendkívülinek, hanem a mindennapok részei lettek.

Nyári hittantáborok

A plébániai élet elevenebbé tételében is fontos szerepet játszhatnak, s játszanak gyakorta ezek az események.

A táborok egy szorosabb közösség köré szerveződnek, többnyire egy plébániai vagy iskolai közösség köré, de elképzelhető a vegyes szervezés is, ami a mi plébániai területünkre jellemző.

Táboraink 3-4 napos nyári szervezésben, változó helyszínnel kerülnek megrendezésre, amelyek gyermek résztvevő egyrészt a kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói, valamint a plébániai területen levő hittanos gyermekek.

A táboraink programja kulturális rendezvények, kirándulások, a lelkiséget szolgáló szentmisék és közös programok.

A táborainkon való részvétel térítésmentes.