Advent 3. gyertyagyújtás – december 14.

Az adventi szokásoknak megfelelően meggyújtottuk az adventi koszorúkon a harmadik gyertyát is, mit az öröm gyertyájának is nevezünk, ami megjelenik színében is, hiszen míg a többi gyertya lila, jelezve a készület, várakozás, a bűnbocsánatkérést színében is, addig az öröm gyertyája rózsaszín.

Ahogy Pál apostol is mondta nekünk, így buzdítva: „Legyetek mindig derűsek!” „Ne oltsátok ki a Lelket, a prófétai beszédet ne vessétek meg!”

Az adventi időszak harmadik gyertyagyújtása nem csak a karácsony közeledtét jelezte, jelzi a gyerekeknek, hanem a téli szünet közeledtét is. A következő, az advent negyedik gyertyája gyertyagyújtás így már nem az iskolai közösségben fog gyulladni, és oltatlan aludni, hanem az otthon, a család közösségében.

Krisztus Király ünnepe – december 22.

Az osztályokban megemlékeztünk Krisztus Király ünnepéről, amely az egyházi liturgikus évet zárj le. A Keresztény élet portál idevonatkozó rövidfilmjét megnézve, megbeszéltük az ünnep eredetét, jelentőségét. Az ünnepet XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, bár az ünneplés gondolata nagyon régi. Az egyházi év utolsó vasárnapján Jézus Krisztust mint a világ és a történelem királyát ünnepeljük (vö. Kolosszei levél 1,13-20). Öröm az, hogy a sokszor változó világban, ő az az egyedüli állandó, aki szilárd viszonyítási pont marad az életünkben. Imánkban hálát adtunk az eltelt időszakért.