Bemutatkozás

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda férőhelyeinek száma: 144 fő óvodás. A népesség csökkenése megfigyelhető az intézmény gyermeklétszámának alakulásában is. Az óvodáskorú gyermekek elhelyezést hat közel azonos életkorú gyermekekből álló óvodai csoportban biztosítjuk. Az óvodába felvett gyermekek több, mint 40 %-a a cigány kisebbséghez tartozik. Intézményünkben a sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan fejlesztjük.

Óvodai nevelési programunkat az „Óvodai nevelés országos alapprogramja” alapján készítettük el. Kiemelt szerepet kapott óvodai nevelőmunkákban a gyermek képességeihez igazodó szabad játék. Továbbá kiemelten kezeljük az utolsó óvodai évben kezdődő iskolára való felkészítést. A nevelési területek a külső világ tevékeny megismerésére épülnek.

Tervezésünkre nagy hatással voltak a következő programok elemei:
 – Katolikus nevelés irányelvei
 – Óvodai nevelés játékkal, mesével
 – Tevékenységközpontú óvodai nevelési program
 – Játék-mozgás-kommunikáció óvodai program
 – Nyelvi, kommunikációs nevelés az óvodában (Zsolnai)
 – Lépésről-lépésre óvodai program
 – Néphagyományőrző óvodai program (Gödöllő)

Programunk a gyermekek megismerő tevékenységét veszi alapul, köré szervezzük a pedagógiai, pszichológiai feladatokat. Fő hangsúlyt kap a külső világ tevékeny megismerése – melyben a gyermekek nemcsak a szűkebb és tágabb környezetüket ismerik meg, hanem matematikai tartalmú tapasztalatokhoz is jutnak. Az így megismert tapasztalatok, élmények megjelennek a mindennapi tevékenységekben.

A gyermekek játék és mozgáslehetőségei megfelelőek (udvarunk és tornaszobánk felszereltsége jó).

A tehetséges gyermekeknek különböző fejlesztő tevékenységeket ajánlunk, melyeket tehetséggondozó műhelyeinkben valósítunk meg.

Mindennapjaikat színesíti a napi mese-vers, melybe a drámajáték elemeit is beleszőjük.

Az óvodai nevelés területei, tevékenységformái között szoros összefüggés van, ezért nevelésünk egész folyamatában komplexitásra törekszünk. Programunk rugalmasan alkalmazható mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges gyermekek nevelésében.
 
„Szólhatok emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem mit sem érek.”
Szent Pál apostol levele