Csillag csoport

A Csillag csoport égboltján a 2022/2023-as nevelési évben 22 kis csillag ragyog, melyből 13 lány és 9 fiú. Életkori megoszlásuk 3-4-5 éves korosztály. 

Csillagocskáink számára esztétikus, szeretetteljes, nyugalmat árasztó környezet megteremtésére törekedtünk, mely pozitív hatással van a gyermekek érzelmi világára. Emellett, mint eddig is fontosnak tartjuk a csoportban a családias légkört, mind a gyermekekkel és szülőkkel egyaránt, ezért segítőtársként, támaszként fordulunk a szülők felé a bizalom kialakulása és a hatékony együttműködés érdekében.

Célunk, hogy a gyermekek örömmel járjanak óvodába és ismerkedjenek meg a katolikus hitvallással. Élvezzék az együtt töltött időt, találják meg a csoportban helyüket és tudják, hogy várják és szeretik itt őket. Törekszünk arra, hogy kiemeljük a gyermekek pozitív tulajdonságait és jó képességeiket, ezzel erősítve önbizalmukat és énképüket.

A Csillagocskák egyenként igazán ragyogó és különleges személyiségek, mely kibontakoztatását segítjük elő a szabadon választható tevékenységekre biztosított idő által. A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva játékos tapasztalatszerzés útján ismerkedünk a vallással, a környezetünkkel, a számolással, az énekléssel, a mozgással, a mesékkel és versekkel komplex tevékenységek során a meglévő ismereteiket bővítve és kognitív képességeiket fejlesztve. 

Napi rendszerességgel tartunk lelki perceket, melynek célja az elcsendesülés, a megnyugvás, Isten szeretetére és egymás megértésére nevelés. Az imádságokat örömmel tanulják meg a gyermekek és napi szinten imádkoznak.

Hitre segíteni őket, annyit jelent, életre segíteni, mert az érzelmekre ható nevelési célok megvalósításában kihangsúlyozódik a hit, a szeretet, a hála és a béke. A gyermek Isten ajándéka, ezért óvjuk, védjük és szeretetben neveljük őket nap, mint nap.