Csillag csoport

Óvodapedagógusok:          Balázsiné Hubai Ildikó

                                                  Márta – Árvai Judit Renáta

Korcsoport:                           4-5-6 év

Dajka:                                     Szabó Irma

A Csillag csoport égboltján a 2023/2024-as nevelési évben 23 kis csillag ragyog, melyből 10 lány és 12 fiú. Életkori megoszlásuk 4-5-6 éves korosztály. 

Csillagocskáink számára esztétikus, szeretetteljes, nyugalmat árasztó környezet megteremtésére törekedtünk, mely pozitív hatással van a gyermekek érzelmi világára. Emellett, mint eddig is fontosnak tartjuk a csoportban a családias légkört, mind a gyermekekkel és szülőkkel egyaránt, ezért segítőtársként, támaszként fordulunk a szülők felé a bizalom kialakulása és a hatékony együttműködés érdekében. A csillagok harmadik éve élik mindennapjaikat együtt, ezért ők már rutinos nagycsoportos óvodásoknak számítanak. Jól alkalmazkodnak a csoportban lévő változásokhoz, hiszen költöztek el gyermekek és érkeztek új csoporttársak.

Célunk, hogy a gyermekek örömmel járjanak óvodába és ismerkedjenek meg a katolikus hitvallással. Élvezzék az együtt töltött időt, találják meg a csoportban helyüket és tudják, hogy várják és szeretik itt őket. Törekszünk arra, hogy kiemeljük a gyermekek pozitív tulajdonságait és jó képességeiket, ezzel erősítve önbizalmukat és énképüket. A nagycsoport életét a tevékenységeken kívül, még a tehetségműhelyek is színesítik, amelyek fő célja a fejlesztés és a tehetséggondozás.

A Csillagocskák egyenként igazán ragyogó és különleges személyiségek, mely kibontakoztatását segítjük elő a szabadon választható tevékenységekre biztosított idő által. A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva játékos tapasztalatszerzés útján ismerkedünk a vallással, a környezetünkkel, a számolással, az énekléssel, a mozgással, mesékkel és versekkel komplex tevékenységek során a meg lévő ismereteiket bővítve és kognitív képességeiket fejlesztve. 

Napi rendszerességgel tartunk lelki perceket, melynek célja az elcsendesülés, a megnyugvás, Isten szeretetére és egymás megértésére nevelés. Az imádságokat örömmel tanulják meg a gyermekek és napi szinten imádkoznak. Hitre segíteni őket, annyit jelent, életre segíteni, mert az érzelmekre ható nevelési célok megvalósításában hangsúlyos a hit, a szeretet, a hála és a béke. A gyermek Isten ajándéka, ezért óvjuk, védjük és szeretetben neveljük őket nap, mint nap.