Krisztus Király ünnepe

Az osztályokban megemlékeztünk Krisztus Király ünnepéről, amely az egyházi liturgikus évet zárj le. A Keresztény élet portál idevonatkozó rövidfilmjét megnézve, megbeszéltük az ünnep eredetét, jelentőségét. Az ünnepet XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, bár az ünneplés gondolata nagyon régi. Az egyházi év utolsó vasárnapján Jézus Krisztust mint a világ és a történelem királyát ünnepeljük (vö. Kolosszei levél 1,13-20). Öröm az, hogy a sokszor változó világban, ő az az egyedüli állandó, aki szilárd viszonyítási pont marad az életünkben. Imánkban hálát adtunk az eltelt időszakért.