Névadónk, Szent Imre herceg

Szent Imre herceg a magyarság, elsősorban a magyar fiatalok példaképe, akinek tiszta, erkölcsös magatartása, fegyelmezett élete minta ifjúságunk számára.

Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és feleségének, Boldog Gizellának a gyermeke volt. Székesfehérvárott látta meg a napvilágot, születési ideje 1000 és 1007 közé tehető. Imre herceg életéről kevés adat maradt fenn, ezeket is csak krónikákból és legendákból ismerhetjük. A jövendő trónörökös nevelésére nagy gondot fordítottak szülei, tanítója Gellért lett. Imre 23 éves volt, amikor atyja befejezettnek ítélte neveltetését, s mint jövendő uralkodótól elvárta, hogy rangjához illő házasságot kössön.

1031-ben István király fia megkoronáztatására készült, hogy élete munkáját, keresztény szemléletét továbbvigye. Valószínűleg erre az ünnepi alkalomra készült Gizella királyné irányításával az a miseruha, amelyet később átalakítva 900 esztendőn keresztül koronázási palástként használtak uralkodóink. A készülődés közepette kapták meg a szomorú hír, hogy Imre herceget vadászat közben egy feldühödött vadkan halálra sebezte. 1031. szeptember 2-án belehalt sérüléseibe.