Pillangó csoport

Csoportunkban 17 kisgyermekkel büszkélkedhetünk. Nemek szerinti megoszlás: 8 lány és 9 fiú.

A Pillangó csoport már 4 éve alkot egy szeretetteljes közösséget, ahol mindig vidáman és élménydúsan telnek a napok.

Minden évben nagy gondot fordítunk a csoport szokás-és szabályrendszerének, elvárásainak elsajátítására, természetesen az egyéni bánásmód figyelembevételével.

Arra törekszünk, hogy a kis „Pillangók” nyitottak, érdeklődőek, életvidám, mozogni szerető gyermekekké váljanak. Nyitott szemmel járjanak a világban, tanuljanak meg látni, megfigyelni, gondolkodni, véleményt alkotni.

A csoportba járó gyerekek bármely tevékenységformába könnyedén bevonhatóak, aktívak, segítőkészek társaikkal és a felnőttekkel is. Mindennapjaikat áthatja a játék, a játékba ágyazott tanulás, éneklés, zene, irodalom és kézműves tevékenységek.

Fontosnak tartjuk csoportunkban az önállóságra nevelést, az egymásra való odafigyelést, egymás segítésére való nevelést. Mindig szerető megértéssel fogadjuk a gyermekek megnyilvánulásait, és igyekszünk pozitív értékeik felé irányítani őket.

A gyermekekben szeretnénk felébreszteni a szeretetre, jóságra való törekvés igényét, és vállaljuk, hogy minden kisgyermekben elültetjük a hit csíráját, hogy később, Jézus példáját szem előtt tartva képesek legyenek az igaz keresztény életre.