Vízkereszt

Vízkereszt – január 6.

Vízkereszt ünnepét iskolánkban egyrészt az órai foglalkozásokban ünnepeltük meg, másrészt Attila atya iskolánk helyiségeit szentelte meg.

Az órai ünneplésben megnéztük a Keresztény Portál online műsorát a vízszentelésről, majd a szertartás folyamatát, annak jelentőségét beszéltük meg, felolvasva a Vízkeresztre eső Olvasmányt, Szentleckét, Evangéliumot és az ahhoz tartozó homiliát. Vízkereszti foglalkozásainkat imádsággal zártuk.

 Árpád-házi Szent Margit emlékezete – január 18.

Január 18-án ünnepeljük Árpád-házi Szent Margit névünnepét, ki IV. Béla királyunk leánya volt. Szent Margit még gyermekként, 3 évesen a Domonkos szerzetesekhez kerül, a Nyulak szigetén szolgálta apácaként az urat, nem vetve meg a mások által alantas munkát sem. Később a Nyulak szigetét az ő tiszteletéből fakadóan Margit szigetnek nevezik el, VI. Pius pápa emeli az egyház oltárára, avatja szentté.

A hittanórákon Árpád-házi Szent Margit alázatáról, példaértékű szolgálatáról és kötelesség tudatáról emlékeztünk meg szentünk életpéldájából merítve.