Templomszentelés, iskolamegáldás

Március 22. jelentős nap volt intézményünk életében, hiszen ekkor került sor a felújított katolikus templom megszentelésére és iskolánk megáldására.

Nagyné Lenge Margit igazgató asszony köszöntőjéből idézünk:

„Ilyen nagyszabású, mindkét épületünket érintő felújításról – amely most megvalósult – nem is álmodtunk. Mindenekelőtt hálát adok a Jóistennek, hogy lehetőséget teremtett épületeink felújítására, és most a környék legszebb, legjobban felszerelt iskolájában taníthatjuk, nevelhetjük a gyerekeket.

Tisztelettel köszönöm Kormányunknak a felújításhoz nyújtott közel egy milliárd forintos támogatást.

Legmélyebb köszönetemet fejezem ki dr. Ternyák Csaba érsek úrnak és az Egri Főegyházmegye munkatársainak ebben az óriási feladatban való közreműködésért, melynek eredményeképpen megújultak iskolánk épületei.

A köszönet és a hála szavait tolmácsolom dr Fazekas Sándor miniszter úrnak és F. Kovács Sándor képviselő úrnak, akik támogatták a projekt megvalósulását.

Őszinte köszönetemet fejezem ki Bogdán Péter polgármester úrnak az iskolások elhelyezésében és a szállításban nyújtott segítségért.

Köszönetemet fejezem ki a tervező Bau-T. Bt. és a kivitelezést végző CreativEnergy Kft. vezetőinek, Tutinka Krisztián és Sedlák Gábor úrnak, az építésvezető, Vincze Zsolt úrnak, és az irányításuk alatt dolgozó embereknek, hogy ez a nagyszabású felújítás megvalósulhatott.

Köszönet illeti iskolánk dolgozóit, akik mára már igazán otthonossá, gyermekbaráttá varázsolták az iskola helyiségeit. Köszönet jár a pedagógusoknak azért, hogy együtt túljutottunk két nehéz tanéven, amikor ideiglenes tantermekbe kényszerülve neveltük kis tanítványainkat. És köszönet a gyerekeknek és a szülőknek, hogy alkalmazkodni tudtak ehhez a különleges helyzethez.

A Jóisten áldását kérem mindenkire, akik bármilyen módon hozzájárultak iskolánk felújításához, szépítéséhez.

Szent Imre herceg példáját követve ígérjük, hogy ebben a vadonatúj környezetben mindent megteszünk azért, hogy iskolásaink megtanulják, mit jelent embernek lenni, hogyan kell emberhez méltóan élni.”

            https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3194372750832624&type=3

            https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3194366800833219&type=3